Les Shiboris

Les kimonos shiboris :

 

Laura – 410 euros


Blue sky – 280 euros

 

Médusa – 280 euros

 

Pink Panther – 280 euros

 

Pink Wood – 280 euros